دوشنبه, 29 دی,1399 - سه شنبه, 30 دی,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنتی یه تا خور و بيابانك

شهر خوروبیابانک، روستای بیاضه، ابتدای جاده یزد، هتل سنتی یه تا
2,800,000 ریال
تا 9% تخفیف

2,560,000 ریال

موقعیت هتل یه تا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 9% تخفیف 2,800,000 ریال 2,560,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 9% تخفیف 3,540,000 ریال 3,250,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 4,310,000 ریال 3,970,000 ریال